این شروع
یک روایت است

تیم پادکست روش

نیما قاضی کیست؟

کارآفرین، کوچ و جستجوگر. هم‌بنیان‌گذار علی‌بابا، کیک‌خونه و چند استارتاپ دیگر.

پادکست روش

را از کجا بشنویم؟

داستان روش

همکاری پایه قدرت در جهانه. کشورها و سازمان‌هایی قدرتمند می‌شن که بتونن شکل موثری از همکاری رو به وجود بیارن. در پادکست روش می‌خوایم به کشف راه‌های موثر همکاری برسیم، با کمک روایت.